Dokumendid

Lapse lasteaeda toomiseks või ära võtmiseks on tarvis täita avaldus.

Avalduse blanketid saate alla laadida Microsoft Word (doc, docx), OpenDocument Text (odt) või siis Adobe Acrobat Reader (pdf) formaadis.

Lapse lasteaeda toomiseks on tarvis täita avaldus lapse vastuvõtmiseks:

Lasteasutusse vastuvõtu avaldus (DOCX)

Lapse lasteaiast lahkumiseks on tarvis täita avaldus lahkumise
kohta:

Lasteasutusest väljaarvamise avaldus (DOCX)

Lasteaia hoolekogu koosseis:

Korraldus nr 57 – Hoolekogu kinnitamine (PDF)

Lasteaia Arengukava ja Põhimäärus:

Lasteaed Tuvike põhimäärus (RTF)

Lasteaed Tuvike arengukava 2023-2026 (PDF)

Lastead Tuvike arengukava kinnitamine (määrus nr 19) (PDF)

Kohtla-Järve linna määrus – Sotsiaaltoetuste määramise ning maksmise kord (PDF)

Infolink Sotsiaaltoetuste kohta (DOCX)

Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus nr 45 (PDF)