Lasteaia Ajalugu

Lasteaia hoone on ehitatud 1948. aastal kahe rühmaga lasteaiaks.  Lasteaiale on tehtud juurdeehitusi:  magamistoad ,  garderoobid ,  avar saal .

 

Kokkuvõtlik ülevaade lasteaia ajaloost ja nimevormidest:

 • 1948 – 1965   Kaevandus Kukruse   lasteaed nr 9
 • 1965 – 1975   Laadimis-transpordi juhtimine –  lasteaed nr 9
 • 1975 – 1992   Eesti Põlevkivi eelkooliealiste asutuste juhtimine – lasteaed nr 9 Tuvike
 • 1992 – 1993   Lasteaed – sõim  Tuvike nr 9
 • 1993 – 1999   Kohtla-Järve Lastepäevakodu Tuvike
 • 1999  kuni käesoleva ajani Kohtla-Järve Lasteaed Tuvike

Oleme looduslähedane lasteaed, kus õpikeskkond pakub mitmekülgseid võimalusi vahetuks kontaktiks loodusega.  Meie lasteaias mängivad koos ja omandavad tarkuseteri eesti ja vene rahvustest erivanuselised lapsed.  Lapsi õpetavad staažikad pedagoogid. Personal on püsiv ja sõbralik  – lasteaias on kujunenud ühtehoidev, sõbralik pere.

Suurt tähelepanu pöörame laste tervise tugevdamisele:  liikumistegevused,   matkad ja jalutuskäigud,  tervislikud toitumisharjumused, vitamiinipausid.

Lasteaial on välja kujunenud oma traditsioonid ja sümboolika.  Vanemate ja laste poolt hinnatud   traditsioonideks  ja üritusteks on :

 • Teadmistepäev  – T T K  Kohtla-Järve struktuuriüksuses
 • Teatrikuu tähistamine: etendused personalilt lastele ja lastelt vanematele
 •  Isadepäev – teehommik koos isade ja vanaisadega
 • Advendihommikud – advendiküünla süütamine
 • Lasteaia sünnipäev
 • Meie kodumaa sünnipäev
 • Lõpupiknik koos kooliminejatega
 • Muuseumipäev
 • Spordipäevad – ülelinnalised ja lasteaiasisesed
 • Laste laulu – ja tantsupidu
 • Personali ühisüritused