Järelvalve

Haldusjärelvalve teostaja:

Haridus- ja Teadusministeerium

Kontaktandmed: Munga 18, Tartu 50088

E-Post: hm@hm.ee

Telefon: 7350222


Haridus- ja Teadusministeeriumi korruptsiooni ennetamise koordineeriv isik: 

Nimi: Hille Voolaid

Telefon: 7350109

E-Post: Hille.Voolaid@hm.ee