Dokumendid

Lapse lasteaeda toomiseks või ära võtmiseks on tarvis täita avaldus.

Avalduse blanketid saate alla laadida Microsoft Word (doc, docx), OpenDocument Text (odt) või siis Adobe Acrobat Reader (pdf) formaadis.

Lapse lasteaeda toomiseks on tarvis täita avaldus lapse vastuvõtmiseks:

Lasteasutusse vastuvõtu avaldus (DOCX)

Lapse lasteaiast lahkumiseks on tarvis täita avaldus lahkumise
kohta:

Lasteasutusest väljaarvamise avaldus (DOCX)

Lasteaia hoolekogu koosseis:

Lasteaed Tuvike hoolekogu koosseis 2018/2019 (PDF)

Lasteaia Arengukava ja Põhimäärus:

Lasteaed Tuvike põhimäärus (RTF)

Lasteaed Tuvike arengukava 2017-2020 (DOC)

Lasteaed Tuvike arengukava kinnitamine (Määrus 22) (PDF)

Kohtla-Järve linna määrus – Sotsiaaltoetuste määramise ning maksmise kord (PDF)

Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldus 08.05.2018 nr 253